HMS-kurs for overnattings- og serveringsbransjen (Trondheim)

 • 6. mai 2024
 • 1500,- per deltaker
 • Påmeldingsfrist 19. apr 2024

Kurset retter seg mot verneombud, AMU-representanter, daglig leder, ledere og andre som jobber med arbeidsmiljøarbeid i reiselivet.

Foto: Regionale verneombud (RVO)

RVO holder kurs for overnattings- og serveringsbransjen, som partene er enige om tilfredsstiller lovens krav til opplæring av verneombud gitt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kurset er lagt opp til 3 moduler. Med fysisk samling, e-læring og praktiske oppgaver.

Kursets omfang og innhold må skriftlig godkjennes av arbeidsgiver og en arbeidstakerrepresentant i virksomheten. Godkjenningen skal ha grunnlag i en vurdering av hvilke risikoer som finnes i virksomhetens arbeidsmiljø.

Arrangører: Kurset er utarbeidet av NHO Reiseliv i samarbeid med Fellesforbundet. Regionale verneombud er kursansvarlig og holder kurset. 

Kurset passer for
 • Verneombud
 • AMU-representanter
 • Daglig leder
 • Ledere og andre som arbeider med arbeidsmiljøarbeid

Om kurset

Regionale verneombud er kursansvarlig, og tilgjengelig for deltakerne i hele prosessen for råd, veiledning og spørsmål.

HMS-kurset består av tre obligatoriske deler:
Modul 1 – fysisk samling

Temaene for kursdagen er blant annet:

 • Roller i HMS-arbeidet
 • Forebyggende arbeid/systematisk HMS-arbeid
 • Vanlige arbeidsmiljøutfordringer i bransjen
 • Vernerunde og avvikshåndtering

Det legges opp til diskusjon og dialog rundt de enkelte temaene, og det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere utfordringer.

Modul 2 – e-læring 

E-læringskurset er en fordypning i bransjenes risikofaktorer og arbeidsmiljøkrav. Kurset er videobasert og du vil jobbe med bransjespesifikke problemstiller og og oppgaver. 

E-læringskurset avsluttes med en flervalgsprøve. Deltakeren må ha minimum 80% riktig på besvarelsen for å bestå kurset. 

Modul 3 – praktiske oppgaver 

Deltakeren skal gjennomføre en kartlegging og vernerunde i egen virksomhet. Deltakeren får tilsendt skjemaer fra kursholder som inneholder tips til forberedelse og gjennomføring av vernerunde, roller i vernerunde, risikoanalyse og kartlegging. Man står allikevel fritt til å bruke andre eller virksomhetens egne skjemaer.

Les mer om kursinnholdet her.

✔ Det blir utstedt kursbevis etter bestått kurs.

Praktisk informasjon

Meld deg på her

Kurspris: kr. 1500,- per deltaker

Påmeldingsfrist 19. apr 2024

Siden vi trenger et minimumsantall deltakere, vil du
etter avsluttet påmeldingsfrist, få en bekreftelse om kurset finner sted og du mottar en faktura.

Arbeidsgivertjenester

Visste du at via medlemskapet i NHO Reiseliv får du tilgang til prosessveiledere og maler, advokathjelp, veiledning innen HR og HMS, og lønn og tariff?

Se hva som skjer:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: