NHO Reiseliv

Innhold

Signering av matsvinnavtaler

  • 26. sep 2017Kl. 13:00
  • Klima- og miljødepartementet Kongensgate 20, Oslo.
  • Ingen deltakeravgift
  • Påmeldingsfrist 18. september 2017

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer alle bedrifter i mat- og drikkenæringen til å bli med i arbeidet for å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinnet i Norge innen 2030.

Jordbær, melon og diverse i en båtformet skål

Fredag 23. juni signerte fem departementer og 16 organisasjoner fra matbransjen en historisk samarbeidsavtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Gjennom avtalen skal partene samarbeide om bedre utnyttelse av ressurser og råstoff ved å forebygge og redusere matsvinn i hele matkjeden. Partene forplikter seg videre til å bidra til økt kunnskap om omfang og årsaker til matsvinn, og bidra til erfaringsutveksling mellom aktørene. Partene skal også til å legge til rette for forbrukeratferd som bidrar til redusert matsvinn i husholdningene.

Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan nå slutte seg til avtalen og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet.

På vegne av klima- og miljøminister Vidar Helgesen har vi derfor gleden av å invitere våre medlemsbedrifter til å signere en tilslutningserklæring med statsråden den 26. september 2017.

Ved å signere slutter bedriften seg til samarbeidsavtalens overordnede mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50% innen 2030. Bedriften skal videre gjøre tall på matsvinn fra egen bedrift tilgjengelig for bransjestatistikk, gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden.   

Bedrifter som tilslutter seg avtalen forplikter seg til å:  

  • Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor. 
  • Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift. 
  • Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8. 

Vi i NHO Reiseliv oppfordrer medlemsbedrifter til å delta i arbeidet ved å signere en tilslutningserklæring til samarbeidsavtalen. Vi vil kun lykkes med å nå de felles målene næringen og myndighetene har satt ved at mangfoldet av bedrifter i mat- og drikkenæringen deltar og samarbeider på tvers av verdikjeden og med myndighetene. 

 
Ønsker din bedrift å delta? Meld dere på her

 

Se også:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: