NHO Reiseliv

Innhold

Justisministeren: Medbrakt alkohol på festivalcamper skal fortsatt være lov

Nyhet, Opplevelser, Politikk

Publisert

Justisminister Per-Willy Amundsen gjør det klart at Festival-Norge blir som før. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører

– Jeg har instruert POD om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivaler. Det innebærer at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

Sterke reaksjoner fra reiselivet

Det var i begynnelsen av november at direktoratet sendte brevet til politidistriktene som ble tolket som en innskjerping av alkoholbestemmelsene i forbindelse med festivaler. Innskjerpingen ville ført til totalforbud mot medbrakt alkohol på festivalcamper.

NHO Reiseliv reagerte sterkt på forbudet. Det gjorde også flere stortingspolitikere.

Siden har det vært dialog mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om blant annet fortolkningen av alkohollovens bestemmelser.

– Full seier

I forbindelse med anmodningen til POD om å trekke brevet til politidistriktene fremholdes flere momenter som lokale politimyndigheter bes vurdere. Blant annet kan et festivalområde bestå av områder med og uten skjenkebevilling. Det fremholdes at campingvogner, bobiler og telt ofte vil anses å være private sfærer som ikke omfattes av alkohollovens bestemmelser om offentlig plass. I stedet ønsker justisministeren at vurderingene gjøres lokalt.

– Dette er full seier for reiselivet i saken om festivalcamping. Vi er veldig glad for rask reaksjonsevne i Justisdepartementet, og vi vil takke justispolitisk talsmann Peter Christian Frølich i Høyre, helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland i Høyre, Venstre-leder Trine Skei Grande og andre som har hjulpet til med å rydde opp i denne saken, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Se også:

 

 

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: