Campingbransjen vil utvikle opplevelser sammen med landbruket

Publisert

Samarbeid mellom landbruk og camping

Daglig leder Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling (t. v innfelt) og Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, ønsker å knytte landbruk og camping tettere sammen. Foto: Hauganfjæra Camping, Per Sollerman og Norsk Turistutvikling.

Kålsafari, stølsbesøk og matutsalg på campingplassene. Potensialet er stort for mer samarbeid mellom campingbransjen og landbruket, mener Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv.

– Tradisjonelt har campingnæringen hatt en god kobling mot landbruket, og mange campingbedrifter har sitt utspring i landbruket. Ettersom vi ser synergier mellom de to næringsområdene, holder vi på å sette i gang et utviklingsprosjekt for å prøve å knytte camping og landbruk tettere sammen, sier daglig leder Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Ideen ble lansert i Nasjonal klynge for campingnæringen, et bransjeutviklingsnettverk som administreres av Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv. 50 campingbedrifter fra hele landet deltar i klyngesamarbeidet.

Økt inntjening for både reiselivet og landbruket

– Svært mange av campingplassene er lokalisert i distriktene, mange på en landbrukseiendom eller i nærheten av landbrukseiendommer. Potensialet for opplevelsesutvikling er derfor stort. Nøyaktig hvilke opplevelser det kan være, avhenger av hva landbruksnæringen i nærområdet kan tilby campingplassene, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv.

– Vi ser for eksempel for oss salg av lokalprodusert mat på campingplassene, gårds- og stølsbesøk som opplevelsestilbud, ulike kurs for gjestene, for eksempel knyttet til bakst, vedhogst og sylting, og utvikling av gangveier og sykkeltraseer på grunneiers utmarksområder. Et enda mer konkret eksempel er kålsafari, hvor gjester kan besøke grønnsaksprodusenter og plukke ingredienser til kveldens middag, som tilberedes og spises ute på tunet. Målet er økt inntjening for både reiselivsbedriftene og landbruksaktørene, sier Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Ser til Sveits

Han mener Sveits er et foregangsland når det gjelder å gjøre kulturlandskapet til en sentral del av reiselivsopplevelsen.

– I Sveits beveger reisende seg i større grad gjennom kulturlandskapet, mens vi i Norge går ved siden av. Å ta i bruk kulturlandskapet og andre tilbud fra landbruket kan være et viktig bidrag i å gjøre camping til den mest bærekraftige delen av norsk reiseliv, mener Solbakken.

Potensial i Trøndelag

Midt-Norge er blinket ut som en av flere regioner med stort potensial for samarbeid mellom landbruk og camping. Landbruk er Trøndelags største næring, ifølge Trøndelag Forskning og Utvikling, samtidig som Trøndelag er blant fylkene i Norge med flest campingbedrifter i høysesong.

Derfor valgte Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv å legge den årlige nasjonale høstkonferansen for camping til Værnes i tirsdag 6. november. Årets tema var «Opplevelsen i sentrum». Representanter for både reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner og offentlig forvaltning deltok på konferansen.

– Vi ønsker med dette å sette søkelys på campingnæringens utviklingsmuligheter i Trøndelag, sier Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: