NHO Reiseliv

Innhold

Sikkerhetsregler for campingplasser er utsatt

Nyhet, Camping

Publisert

Familie på campingplass

Hallingdal Feriepark, Ål i Buskerud. Familien Jonas Østvold

NHO Reiseliv har fått gjennomslag for vårt ønske om utsettelse av nye sikkerhetsregler for campingplasser. De nye sikkerhetsreglene skulle etter planen gjelde fra 1. juli 2019, men blir nå utsatt.

NHO Reiseliv har tidligere etterlyst avklaringer om brannregelverk på campingplasser. Mange har uttrykt bekymring for hva som vil skje dersom de nye reglene ville begynne å gjelde midt i den travleste sesongen, for eksempel nytt, felles avstandskrav på fire meter.

− Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene. Det betyr også at det ikke lenger er aktuelt å la de nye sikkerhetsreglene gjelde fra 1. juli, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De foreslåtte reglene vil ikke få tilbakevirkende kraft for lovlig plasserte campingenheter.  Departementet mener likevel problemstillingen bør belyses grundigere. Det er også behov for å gi næringen bedre tid til å omstille seg til nye regler. Les mer på regjeringen.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: