Juridiske spørsmål knyttet til koronoavirus og campingplasser

Nyhet, Camping

Publisert

#205

Lovik Camping ved Innvikfjorden i Loen i Stryn i Sogn og Fjordane.

Informasjon om avstandskrav, sesongleie og andre spørsmål knyttet til campingplasser

Mange kontakter oss med spørsmål om hvilke konsekvenser hytteforbudet har for campingplasser, hvordan avstandskravene skal praktiseres og spørsmål rundt sesongleie o.l. Vi har forsøkt å besvare noen av spørsmålene nedenfor. Det er bare å ta kontakt dersom dere har flere spørsmål som dere ønsker at vi belyser.

1. Hvilke regler gjelder for campingplasser?

Regjeringen fastsatte i mars 2020 et forbud mot opphold på fritidseiendom. Dette ble opphevet, og er ikke lenger gjeldende.

Bestemmelsen så slik ut:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Campingplasser kan ikke uten videre regnes som «fritidseiendom». Det er også bekreftet av Bent Høie, i et intervju med NRK, at forbudet ikke omfatter campingplass. 

Dette forbudet gjelder etter sin ordlyd ikke for campingplasser. Campingplasser kan ikke uten videre regnes som «fritidseiendom». Det er også bekreftet av Bent Høie, i et intervju med NRK, at forbudet ikke omfatter campingplass. 

Intensjonen med forskriften er ikke først og fremst smittehensyn, men å unngå overbelastning av helsevesenet i små kommuner. Campingplasser med mange faste plasser hvor det står campingvogner med spikertelt/ fast fortelt, vil under omstendighetene kunne bli behandlet likt som fritidseiendom. Det er imidlertid opp til den enkelte kommune å fastsette retningslinjer som også omfatter campingplasser. Bruk av bobil, utleie av hytter og annen overnattingsvirksomhet faller utenfor forbudet mot opphold på fritidseiendom. Dette er altså ikke forbudt. Men det kan være lokale restriksjoner, det er dermed viktig at alle følger med på hvilke retningslinjer som kommer fra kommunen.

Videre gjelder forskriften bare fritidseiendom i annen kommune. Det vil si at det er lov å besøke hytta, og fast plass på campingplass, hvis den befinner seg i samme kommune som folkeregistrert adresse. Intensjonen med forskriften er å forhindre overbelastning på det lokale helsevesenet, gjester fra egen kommune bidrar ikke til større belastning på helsevesenet.

Er du med i Bransjeforum for Campingbedrifter på Facebook?

Er du med i Bransjeforum for Campingbedrifter på Facebook?

 

 

2. Sosial distansering

Et tiltak for å begrense smitte er retningslinjer for hvordan befolkningen skal opptre i ulike situasjoner. Man oppfordres til å holde avstand, både inne og ute, og ikke være sammen med flere personer på en gang.

Det skal legges til rette for minst 2 meters avstand innendørs på arbeidsplasser, og minst 1 meter avstand utendørs og i det offentlige rom. Serveringssteder som serverer mat skal kunne legge til rette for minst 1 meter avstand mellom gjestene.

Les alle rådene på Helsenorge sin nettside om temaet.

Også her kan kommuner vedta strengere retningslinjer.

3. Sesongleie

Mange campingplasser opererer med kontrakter som fornyes automatisk hvert år, eller de har nylig inngått avtaler om sesongleie. Første skritt er å se på hva slags rettigheter disse kontraktene gir. Har leietakerne etter kontrakten rett til å si opp avtalen, og hva slags varsel kreves eventuelt. Hvis det er gitt rett til oppsigelse, mot at plassen ryddes og settes i stand, så er det dette som gjelder.

Mange lurer også på om de er forpliktet til å refundere eller gi betalingsfritak for deler av sesongleien. Dette vil normalt ikke være tilfellet.  For de fleste campingsplasser så har sesongen knapt begynt, og vi vet foreløpig lite om varigheten av de restriksjonene som er iverksatt fra myndighetenes side. Et par uker hvor leietakerne ikke kan benytte plassene som forutsatt gir neppe grunnlag for å kreve lavere sesongleie. Leiesummen gjelder normalt hele sesongen, og inkluderer vinterlagring. Situasjonen i dag, med reiserestriksjoner og «hytteforbud» stiller seg ikke så veldig annerledes fra andre situasjoner hvor man ikke får benyttet campingplassen som forutsatt, for eksempel ved dårlig vær eller stengte veier.

Selv om situasjonen skulle vedvare en lengre periode, skal det mye til før leietakerne vil ha krav på nedsatt sesongleie.  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: