Presentasjoner fra bransjeforum for havfisketurisme 06.02.18

Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og workshop om utvikling av havfisketurismebransjen. Ta kontakt med oss her for å få tilsendt presentasjoner

Kontakt Dagny Øren for å få tilsendt presentasjonene.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: