NHO Reiseliv

Innhold

Trygg servering

Veileder for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter. Last ned veilederen Trygg servering i PDF-format her.

Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter, og er utarbeidet av NHO Reiselivs advokater i tråd med bestemmelsene i den nasjonale Covid-19 forskriften.

Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. Tiltak må være basert på Helsedirektoratet sine prinsipper og eventuelle kommunale tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne veilederen.

 

Last ned

Bransjenormen er oppdatert per 11. mai 2020.  Se endringslogg for spesifisering av endringer siden forrige publiserte versjon.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Situasjonsanalyse og tiltak

NHO Reiseliv følger medlemmenes situasjon tett i regelmessige medlemsundersøkelser. Resultatene er dyster lesning, men gir viktig innsikt i vårt arbeid for å fremme tiltak som kan sikre bransjens fremtid.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: