NHO Reiselivs Årskonferanse

Svolvær i Lofoten, 23.-24. mai 2016

Innhold

Reisemix – når innovasjon skaper vekst

NHOs Årskonferanse i januar, «Remix», handlet om hvordan teknologi skaper endringer i det nye arbeidslivet. På NHO Reiselivs Årskonferanse i Svolvær 24. mai følger vi opp den samme tematikken under slagordet «Reisemix – når innovasjon skaper vekst».

Teknologien er i ferd med å forandre, automatisere og utfordre alle næringer. Hva betyr det for norsk reiseliv? På Reisemix forteller ekspertene deg hvordan din bedrift kan utnytte endringene til å skape fornyelse og vekst.

Dagens moderne reiseliv

Reiselivet består, som alle andre næringer, av både nye og etablerte aktører. Sammen utgjør de dagens moderne reiselivsnæring. For alle reiselivsaktører er digitalisering den fremste driveren for innovasjon, produktutvikling, tilgang til nye markeder og vekst.

På denne Årskonferansen skal vi utforske hvordan ny teknologi endrer reiselivet og hvordan teknologien vil prege den norske reiselivsnæringen i fremtiden. Ny teknologi alene fører ikke automatisk til innovasjon. Teknologien må tas aktivt i bruk for å skape vekst og utvikling.

Delingsøkonomi - utfordringer og muligheter

I forlengelsen av dette skal vi på Årskonferansen belyse hvilke utfordringer og muligheter den voksende delingsøkonomien representerer. Det er helt naturlig at innovasjon fører med seg både utfordringer og muligheter. Å imøtekomme begge kan være en krevende balansegang. På Årskonferansen utfordrer vi myndighetene i disse store og viktige spørsmålene.

Reiselivet utvikles også gjennom at nye verktøy og metoder tas i bruk og setter opplevelser sammen på en ny måte. Strategisk tjenestedesign handler om å utvikle brukerorienterte, helhetlige og meningsfulle opplevelser på tvers av produkter, tjenester og kanaler.

NHOs Årskonferanse i januar, «Remix», handlet om hvordan teknologi skaper endringer i det nye arbeidslivet. På NHO Reiselivs Årskonferanse følger vi opp den samme tematikken under slagordet «Reisemix – når innovasjon skaper vekst».

Eksempler fra medlemsbedrifter

Med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter skal vi vise hvorfor strategisk design bør stå øverst på agendaen hos alle reiselivsaktører i 2016. Følgelig stiller vi spørsmålene: Hvordan kan vi sammen skape flere reiselivsarbeidsplasser – og hva vil skille bedriftene som lykkes fra dem som ikke lykkes i fremtidenes reiselivs-Norge?

"NHO Reiselivs Årskonferanse er den viktigste møteplassen for norske reiselivsbedrifter. Hjertelig velkommen til Svolvær!"

 

Husk: #reisemix

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: