NHO Reiselivs Årskonferanse 2017

22. - 23. mai på Scandic Lillehammer Hotel

Innhold

Politisk engasjement på NHO Reiselivs årskonferanse

Nyhet

Publisert

Stortingspolitiker Rigmor Aaserud (Ap) tar utfordringene med tilsyn på alvor. Her holder hun et innlegg på NHO Reiselivs årskonferanse på Lillehammer.

Leder for Oppland Høyre Svein Håvar Korshavn og stortingspolitiker Rigmor Aasrud (Ap) engasjerer seg i reiselivets utfordringer. Begge mener tilsynene bør koordineres bedre.

NHO Reiselivs årskonferanse gikk av stabelen i dag på Lillehammer med nærmere 500 aktører fra norsk reiseliv. Under «politisk halvtime» fikk deltakerne mulighet til å stille stortingsrepresentantene spørsmål og sette viktige temaer på politikernes agenda.

Politisk enighet om at tilsynene må koordineres

Politikerne roste reiselivet som en viktig næring i vekst, som skaper arbeidsplasser og som bidrar til verdiskaping. Begge var opptatt av å skape gode rammebetingelser for næringen, og det var poltisk enighet om at en bedre koordinering av tilsynene vil gjøre hverdagen enklere for reiselivsbedriftene:

– Vi må sikre en politikk og rammebetingelser som sikrer at reiselivsnæringen får utviklet seg på en positiv måte. Et viktig tiltak vil være forenkling av tilsynsordningen. Omfanget av tilsyn må ned. Tidsbruken og antall kontroller må reduseres, sa Svein Håvar Korshavn, leder for Oppland Høyre.

Vil styrke markedsføringsordningen

Begge var enige om viktigheten av markedsføringsordningen, som en av årsakene til at Norge opplever en formidabel vekst av utenlandske besøkende. Arbeiderpartiet var klar på at de vil styrke ordningen:

– Kronekursen alene forklarer ikke denne sterke veksten. Reiselivet selv har utviklet produkter av høy kvalitet, og skal ha mye av æren for veksten. Ved å styrke markedsføringsmidlene skal vi sørge for å få enda flere utenlandske turister til Norge, sier Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet.

Hun løftet også frem regionale utviklingsmidler og at denne ordningen også bør styrkes.

Bredbåndsdekning

Begge politikerne var klar på at de ville jobbe for at alle reiselivsbedrifter i hele landet får god nettdekning. 

– Bredbånd er utrolig viktig for næringen. De reisende deler og anbefaler opplevelser i sosiale medier, og det gir en fantastisk markedsføringseffekt. Vi trenger 4G over hele landet. Her må Norge som nasjon gjør noen løft, sier Aasrud.

– Må betale skatt 

Aaserud trakk også frem utfordringene med delingsøkonomien, og understreket viktigheten av at aktører i delingsøkonomien betaler skatt: 

– Nye foretningsmodeller og innovasjon er positivt, men disse nye aktørene må betale skatt. Vi må hindre svart arbeid, og sikre skatteinntekter, sa Aasrud.  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: