NHO Reiselivs Årskonferanse 2017

22. - 23. mai på Scandic Lillehammer Hotel

Innhold

Tema: Made in Norway - på jobb for et grønt reiseliv

Se hvem du møter på Lillehammer

Som en av verdens raskest voksende næringer spiller reiselivsnæringen en viktig rolle i den grønne omstillingen. På årskonferansen vil vi vise hvordan reiselivet i Norge arbeider for å bli stadig mer bærekraftig. Vi løfter frem reiselivsaktører, leverandører, teknologi og mennesker som bidrar til et enda grønnere reiseliv.

Grønt reiseliv er et konkurransefortrinn, men også en nødvendighet

Erik Solheim og Kristin Krohn Devold snakker om et grønt reiseliv

Verden reiser som aldri før. FN har utpekt 2017 til å være året for bærekraftig turisme og utviklingen av denne. I 2016 ble det gjennomført 1, 2 milliarder reiser. 2030 vil mer enn 1,8 milliarder mennesker reise internasjonalt hvert år. Norsk reiseliv ønsker å ta sin del av den internasjonale veksten. Det innebærer også et ansvar og en forpliktelse til å ta vare på natur og miljø. Reisende som etterspør grønne produkter, er voksende. For å videreutvikle et fremtidsrettet og lønnsomt norsk reiseliv, må vi derfor sikre at våre «råvarer» forvaltes på en bærekraftig måte, samtidig som reiselivsnæringen selv intensiverer innsatsen for å redusere sitt Co2-avtrykk.

Det handler om å gå på jobb for et grønnere reiseliv #nhoreiselivårskonferanse #bærekraftigreiseliv #bærekraft

Teknologi skaper et grønnere reiseliv

Reisende er avhengig av transportmidler både for å komme seg til Norge og på reiser rundt om i landet. Fly, båt og bil bidrar til økte CO2-utslipp og utgjør en forurensningskilde. Nå står mange transportaktører selv for en storstilt omstilling som både er grønn og mer lønnsom for bedriften. For eksempel bygger Color Line verdens største hybridferge, og Norwegian har bestilt 250 nye fly som vil slippe ut 20 prosent mindre CO2.

Digitalisering gir nyttige verktøy for å beregne innkjøp hos restauranter, som igjen begrenser matsvinn og bidrar til å styre energibruk på hotellet. I tillegg lages applikasjoner som det er mulig å selge restemat gjennom. Bedrifter som utvikler smarte og grønne løsninger, gjør dermed ikke bare en innsats for miljøet, men investerer samtidig i egen fremtid.

Vekst + bærekraft = sant?

Vi vil vise at det er mulig å redusere klimautslipp samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser. Målet er å tilrettelegge for økt vekst i norsk reiseliv. Det kan innebære både flere besøkende, men enda viktigere: økt inntjening på de reisende. Norge har et fantastisk reiselivsprodukt, og det må vi tørre å ta oss betalt for. Vi vet at forbrukerne er villige til å betale mer for bærekraft, men da må vi også synliggjøre at vi er et grønt reisemål.

På konferansen ønsker vi å utforske hva som skal kjennetegne fremtidens reiseliv «Made in Norway».

Dette vil vi med årskonferansen

  • Løfte frem reiselivsaktører, leverandører, teknologi og mennesker som bidrar til et enda grønnere reiseliv.
  • Vise at vekst og nye arbeidsplasser er mulig samtidig som man reduserer klimautslipp.
  • Få fram hva slags rammevilkår og politikk reiselivet trenger på veien videre.
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: