Innhold

Erik W. Jakobsen

#205

Erik W. Jakobsen

Hva er den egentlige verdien av norsk reiseliv? Og hvordan kan vi synliggjøre reiselivets betydning utover det tradisjonelle verdiskapingsbegrepet?

Mer informasjon

 

På oppdrag fra NHO Reiseliv arbeider Erik med en analyse som utvider verdiskapingsbegrepet, og viser ringvirkningene reiselivet skaper. Dette vil han snakke om på årskonferansen. Erik er siviløkonom og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han etablerte Menon Business Economics sammen med Leo Grünfeld i 2006 og er i dag Managing partner i selskapet. Erik er også professor i strategisk ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Jakobsen har 25 års erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder. Hans faglige kjerneområder er strategisk analyse, næringers konkurranseevne, konsern- og eierskapsstrategi, organisasjonsdesign, klyngeutvikling og økonomisk politikk.

Les mer om årskonferansen 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: