Innhold

Reiselivet samles for å bli en enda større jobbskaper

Nyhet, Overnatting, Servering, Opplevelser

Publisert

NHO Reiseliv-sjefen ønsker velkommen til Årskonferansen 2018.

Nærmere 500 aktører fra norsk reiseliv deltar på NHO Reiselivs årskonferanse «Verdien av arbeid – reiseliv skaper puls» i Kristiansand 22. - 23. mai 2018.

– Arbeid betyr velferd. Reiselivet skaper arbeidsplasser og gir skatteinntekter til alle landets kommuner. Det gjør at kommunene kan lage barnehager, skoler og sykehjem. Derfor er reiselivet kommunenes beste venn, og dette setter vi på dagsordenen på vår årskonferanse i Kristiansand, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

30 prosent sysselsettingsvekst siste 10 år

Reiseliv er en viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner med til sammen 163 000 årsverk. Innen overnatting og servering har sysselsettingen økt med 30 prosent de siste ti årene. De siste fem årene har sysselsettingsveksten i reiselivet vært høyere enn i næringslivet sett under ett. I 2017 var reiseliv, representert i SSBs statistikk ved overnatting og servering, næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen. 

Samle og inspirere

NHO Reiselivs årskonferanse er en av reiselivsnæringens største møteplasser. Konferansen samler deltakere fra samtlige av de store hotellkjedene, frittstående hoteller fra hele landet, opplevelsesselskaper, destinasjonsselskaper, bilutleieselskaper, campingbedrifter og festivalarrangører.

Målet med konferansen er å skape debatt og presentere løsninger på en av de største utfordringene Norge står overfor, nemlig hvordan vi kan få flere i arbeid og skape flere arbeidsplasser som trygger velferden.

– Å få flere i arbeid står høyest på regjeringens ønskeliste. Vi ønsker å vise på hvilke måter reiselivet er en del av løsningen når det gjelder å skape flere jobber og bidra til å sikre velferden vår fremover, sier Krohn Devold.

Noe av innholdet på konferansens hoveddag onsdag 23. mai:

Politisk debatt: Stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H) og Cecilie Myrseth (Ap) møtes til politisk debatt om reiseliv. Når: 10.30-11.30.

Hva vil regjeringen med reiselivspolitikken? Statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet staker ut den videre kursen for reiselivspolitikken. Når: 12.25-12.45.

Den egentlige verdien av reiselivet: Siviløkonom Erik W. Jakobsen fra Menon Economics presenterer en analyse som utvider verdiskapingsbegrepet og viser den egentlige verdien av norsk reiseliv. Når: 12.45-13.00.

Tørre å skape arbeidsplasser: Reiselivsgründer Simen Vinge har nylig åpnet opp syv nye mat- og drikkesteder i Oslo sentrum. Hva skal til for å tørre å satse på den måten? Når: 13.05-13.20.

Prisutdelinger: NHO Reiseliv deler ut flere priser, blant annet Selg Norge-prisen 2018 og NHO Reiselivs unge ledertalent. Når: 13.20-13.30.

Hvordan få tak i de rette folkene: Tilgang til rett kompetanse er blant reiselivsnæringens største utfordringer. Hvordan får du tak i de rette folkene? Forbrukerekspert Ole Petter Nyhaug presenterer en omfattende studie av ungdoms forventninger til en karriere i reiselivet. Når: 16.40-16.55.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: