Verdien av arbeid – reiseliv skaper puls

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Vi står imidlertid ovenfor store utfordringer: Flere må i arbeid og vi må skape flere arbeidsplasser.

På årskonferansen 2018 ønsker vi debatt og presentasjon av løsninger på hvordan vi kan møte de store utfordringene Norge nå står ovenfor: Flere må i arbeid og det må skapes nye arbeidsplasser.

Reiseliv skaper arbeidsplasser i hele landet i en tid der mange bransjer nedbemanner eller automatiserer. Vi er derfor en viktig del av løsningen på de utfordringene Norge står ovenfor. Sammen må vi sørge for at hoteller, restauranter, serveringssteder, opplevelsesbedrifter og alle som inngår i norsk reiselivsnæring, kan fortsette å skape arbeidsplasser og verdier. Norske reiselivsbedrifter må kunne utvikle seg og vokse slik at de kan skape og bevare arbeidsplasser.

Reiselivet driver det norske samfunnet fremover. Næringen skaper ikke bare arbeidsplasser, men levende byer og lokalsamfunn både for de som bor der allerede, og for de som kommer på besøk. Med andre ord: Reiseliv skaper puls i hele landet.

På årskonferansen får du faglig påfyll, inspirasjon gode debatter og konkrete tips og råd som du kan ta med deg hjem.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: