NHO Reiseliv

Innhold

Webinar: Innrapportering av årsoppgaven steg for steg

  • 24. feb 2020Kl. 10:00–10:45
  • din datamaskin
  • gratis

I slutten av januar vil du motta en e-post fra NHO Medlemssenteret om innlevering av årsoppgave. Dette webinaret viser deg hvordan du leverer årsoppgaven - steg for steg.

Illustrasjon av en datamaskin med teksten "Webinar" på skjermen

Illustrasjonsbilde av en datamaskin med teksten Webinar på skjermen

Hvert år innleverer alle medlemmene i NHO en årsoppgave som inneholder informasjon om bedriftens lønn, omsetning, årsverk, samt en gjennomgang av eventuelle tariffavtalekoblinger. Dette er obligatorisk for alle og danner grunnlaget for kontingentberegning mm. Innleveringsfristen for årsoppgaven er 28.februar.

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres. For å få utbytte av webinaret ber vi deg sikre at du allerede har tilgang til Arbinn, da årsoppgaven innleveres digitalt. Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret på forhånd  dersom du trenger bistand med dette.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Medlemssenteret

Få hjelp med innmelding, utmelding, årsoppgave, oppdatering av kontaktinformasjon, kontingentfaktura, behandling av tariffkrav og registrering av tariffavtaler medlemsbedriftene er bundet av. 

I forbindelse med fusjon/fisjon, organisasjonsendringer og virksomhetsoverdragelser sørger medlemssenteret for at medlemskap, kontaktinformasjon og tariffbindinger registreres korrekt.


Epost: medlem@nho.no
Epost tariffspørsmål: tariff@nho.no

Tlf: 23 08 84 40

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: