Digitalt møte om kompensasjonsordningen

NHO Reiseliv inviterer medlemmer til et digitalt møte og orientering om kompensasjonsordningen og budsjettenigheten mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, og hva den vil bety for reiselivet.

#205

Orienteringen vil ha særlig vekt på hvordan kompensasjonsordningen blir innrettet, og hva det betyr for reiselivsnæringen. 

NHO Reiseliv går gjennom de viktigste punktene for reiselivet i budsjettenigheten mellom regjeringen og Frp, og snakker om våre prioriteringer fremover. 

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis, og du kan gjerne sende inn spørsmål på forhånd på e-post. Orienteringen er åpen for våre medlemmer og samarbeidspartnere / leverandører.

Les mer om NHO Reiselivs krav og gjennomslag her.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: