Jobbskaperne: Reiselivets comeback

Selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen, skal norsk reiseliv ta tilbake posisjonen som fremtidens viktigste jobbskaper. Vi har gode forutsetninger for å klare det. Fremtiden og globale trender spiller på vårt lag, og vi ser frem til reiselivets comeback.

Før koronapandemien rammet oss,  var vår næring en av verdens raskest voksende næringer.  1 av 5 nye jobber ble skapt innen reiseliv på verdensbasis. Det ble spådd at næringen internasjonalt forventet å doble seg innen 2030.

Fremtiden spiller på vårt lag  

På årskonferansen 2021 vil eksperter vise frem trender som gir grunn til optimisme for vår næring. Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester. Tar vi smarte grep i årene som kommer sikrer vi den beste fremtiden for norsk reiseliv. Valgene vi tar nå skal sørge for at reiselivet bidrar i det grønne skiftet, og skaper gode vekstkommuner, både for de som bor der og de som besøker.  

Bærekraftige næringer er fremtiden  

FN har definert en rekke utfordringer som verden står ovenfor. På årskonferansen vil vi vise hvordan reiselivet kan bidra til å løse problemene verden og Norge står ovenfor. Befolkningsvekst og urbanisering er en økende utfordring i verden, også i Norge. Så mange som to av tre vil være bosatt i byer innen 2050, ifølge FN. Samtidig sliter mange distriktskommuner med å holde på innbyggerne sine, særlig de unge, mens antallet eldre øker. Hvordan kan kommunen bygge en bærekraftig kommune som skaper karriere og forretningsmuligheter, og som er god å bo i og god å besøke? Her vil reiselivet spille en nøkkelrolle.  

Klimaendringer er naturligvis også høyt oppe på FNs agenda, og her er Norge et foregangsland. Vi har kommet langt i den grønne omstillingen, og de fleste transportledd går mot lav eller nullutslipp. Det samme gjelder for hotell og restaurant-bransjen. Videre har vi ren luft, god plass, god digital infrastruktur og en opplevelsesbransje som tilbyr fysisk aktivitet, natur, helse og sunnhet – trender som treffer den moderne reisende.  

Viktigere enn noensinne å samles  

Behovet for å skape flere og nye jobber var stort før pandemien. Nå er det enda større. Derfor er det viktigere enn noen gang å møtes, og få samlet eksperter, medlemmer og politikere til en konferanse om veien videre. Vi står fortsatt midt i en alvorlig krise, men nå er tiden inne for å se på hvordan vi skal komme oss videre og hvilke muligheter vi har i fremtiden. Og viktigere enn noen gang blir samarbeid med myndighetene for å ha gode tiltak som bidrar til gjenreising av næringen. 

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: