Reiselivet skal gjøre comeback

Vel møtt til NHO Reiselivs årskonferanse 2021

Koronaviruset har rammet vår næring hardt.  Men selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen, er NHO Reiseliv-direktøren klar på at reiselivet skal gjøre comeback som en av fremtidens viktigste jobbskapere.

Før koronapandemien rammet oss, var vår næring en av verdens raskest voksende næringer. Det ble spådd at næringen internasjonalt forventet å doble seg innen 2030. Vi er satt tilbake noen skritt, og selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen, er NHO Reiseliv-direktøren klar på at reiselivet skal gjøre comeback som en av fremtidens viktigste jobbskapere.  

Kristin mener vi har gode forutsetninger for å klare det. Globale trender spiller på lag med vår næring, og Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi stiller sterkt i den internasjonale konkurransen om fremtidens gjester. Norge er et foregangsland i omstilling mot en grønnere verden. De fleste transportledd går mot lav eller nullutslipp. Det samme gjelder for hotell og restaurant-bransjen. Videre har vi ren luft, god plass, god digital infrastruktur og en opplevelsesbransje som tilbyr fysisk aktivitet, natur, helse og sunnhet – trender som treffer den moderne reisende. 

Kristin vil vise hvordan reiselivet kan bidra til å løse problemene verden og Norge står ovenfor. Befolkningsvekst og urbanisering er en økende utfordring i verden, også i Norge. Mange distriktskommuner sliter med å holde på innbyggerne sine, særlig de unge, mens antallet eldre øker. Hvordan kan kommunen bygge en smart og bærekraftig kommune som skaper karriere og forretningsmuligheter, og som er god å bo i og god å besøke? Hvordan kan reiselivets jobbskaperrolle styrkes i årene fremover slik at vi kan bidra til å skape puls og hindre fraflytting 

Lykkes jobbskaperne, lykkes kommunene.  

Se også:

 

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: