Reiselivet klare for comeback

Nyhet

Publisert

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i Drammen.

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig krise, men nå er tiden inne for å se på hvordan vi skal komme oss videre og hvilke muligheter vi har i fremtiden, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

20. mai samler NHO Reiseliv hele bransjen til digital årskonferanse fra Clarion Hotel Energy i Stavanger. Selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen, skal norsk reiseliv ta tilbake posisjonen som fremtidens viktigste jobbskaper.

Reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold sier at reiselivet igjen skal være med på å skape arbeidsplasser og bolyst over hele landet: 

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig krise, men nå er tiden inne for å se på hvordan vi skal komme oss videre og hvilke muligheter vi har i fremtiden. Og viktigere enn noen gang blir samarbeid med myndighetene for å ha gode tiltak som bidrar til gjenreising av næringen, sier Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren minner om at mange bedrifter ikke vil reddes av en god sommer med mange ferierende nordmenn, og at reiselivsbedrifter som lever av kurs- og konferanser, uteliv eller utenlandske turister vil måtte vente lenge på en normalisering av markedene.

Optimisme før sommeren

NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse fra 13. mai med 450 respondenter bekrefter at korona vil prege reiselivet og særlig serveringsbransjen lenge, men undersøkelsen viser tegn til optimisme før sommeren. For første gang på lenge er det en nedgang i antall bedrifter som frykter konkurs:

  • Konkursfrykten i reiselivet her i flere måneder ligget på 40 prosent, men nå har den sunket til 35 prosent. Det er imidlertid fortsatt høyt sammenlignet med næringslivet ellers (11 prosent).
  • 40 prosent av reiselivsbedriftene sliter med likviditet, som likevel er en bedring fra 45 prosent i april. Det er første gang dette tallet ikke stiger i år.
  • Flere reiselivsbedrifter holder åpent (1 av 4 har stengt – en nedgang fra 36 prosent i april)
  • 6 av 10 forventer høyere omsetning de neste tre månedene

Vil ta tid å komme tilbake til normalen

Selv om pilene peker i positiv retning, vil det ta tid for næringen å komme tilbake til normalen:

  • 1 av 10 anslår det vil ta 4-6 måneder
  • 2 av 10 tror det vil ta 7-12 måneder
  • Nær 6 av 10 tror det vil ta mer enn 12 måneder

Trender spiller på lag med norsk reiseliv

På årskonferansen 2021 vil eksperter vise frem trender som gir grunn til optimisme for vår næring. Du møter den internasjonale reiselivseksperten Simon Calder, næringsminister Iselin Nybø, Torill Renaa fra Restaurant Renaa, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente B. Holm, og mange av våre spennende medlemsbedrifter.

– Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester. Valgene vi tar nå skal sørge for at reiselivet bidrar i det grønne skiftet, og skaper gode vekstkommuner, både for de som bor der og de som besøker, avslutter Krohn Devold. 

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: