Landskonferansen for Restaurant- og matfag 2021

Foto: Oda Hveem

Landets største konferanse for deg med interesse for kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsfagene

Landskonferansen for Restaurant- og matfag samler rådgivere, karriereveiledere, faglærere, opplæringskontorene og alle andre med interesse for restaurant- og matfagene, for kunnskapsdeling og faglig påfyll om aktuelle temaer: 

  • Hvordan sikre rekrutteringen til bransjer i vekst?
  • Hvordan møte utfordringene i arbeidsmarkedet etter korona? 
  • Hva er de mest aktuelle trendene og endringene innen Restaurant- og matfag? 
  • Hvordan sørge for gode utviklingsmuligheter gjennom hele karriereløpet?

På konferansen møter du myndigheter, partene i arbeidslivet, rådgivere og faglærere i skolen, forskere, og ikke mist: ungdommer som deler sine erfaringer fra hverdagen som elever og lærlinger innen restaurant- og matfag. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: