Tema og program

Tema for Landskonferansen for Restaurant og matfag 2021 er
"Uten fagarbeidere - Ingen matnasjon". 

 

Mat- og måltidsbransjen er en av få komplette verdikjeder. Produksjonen av mat gir også økonomiske ringvirkninger innenfor områder som transport, byggevirksomhet, infrastruktur, og reiseliv. Med god tilgang til råvarer, høy grad av matsikkerhet og en bærekraftig industri, kan Norge tilby mat- og drikkeopplevelser av høy kvalitet. Men denne posisjonen trues av manglende rekruttering til bransjen. Derfor er Landskonferansen for Restaurant- og matfag den viktigste møteplassen for deg som brenner for rekruttering til restaurant- og matfagene. 


Program for Landskonferansen for Restaurant- og matfag 2021

Merk at det kan komme endringer i programmet
12:0015:00
Torsdag 23. september 2021
Program for Landskonferansen 2021:

12.00 – 12.10        Velkommen og praktisk informasjon ved programlederne Espen Lynghaug og Anita Løyning

12.10 – 12.25        Åpning av konferansen ved Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf)

12.25 – 12.40        Restaurant- og matfag: Et utdanningsprogram med god bredde og stor variasjon. v/ Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir i Ungt Entreprenørskap og leder av rådgivende utvalg som utarbeidet rapporten "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon".

12.40 – 12.55        Behovet for fagarbeidere
v/Henrik Hamborg, politisk rådgiver utdanning og kompetanse, NHO Reiseliv

12.55 – 13.10        Fagfornyelsen og hvilke muligheter ligger i fullføringsreformen? v/Gunnar Bakke, leder av Faglig råd for Restaurant- og matfag og direktør i Baker- og Konditorbransjens Landsforening

13.10 – 13.25        Bransjeprogrammene tilknyttet til livslang læring og lederopplæring
v/Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke

13.25 – 13.35        PAUSE

13.35 – 13.55        Slik jobber vi med rekruttering til Restaurant- og matfag, ved rådgiverne Trude Vigeland Jørgensen og Lise Kirknes, Rosenborg skole i Trondheim.

13.55 – 14.15        Vi har hatt gode søkertall til Restaurant- og matfag over tid: Mulige forklaringer, ved Hilde Vetrhus, rådgiver ved Jåttå videregående skole i Stavanger.

14.15 – 14.30        Det produseres 1 million måltider hver dag: Behov for fagarbeidere
v/ Ivar Villa, 4Service presenterer jobbmulighetene.

14.30 – 14.50        Lærlinger og unge fagarbeidere deler sine erfaringer og tips i en avsluttende panelsamtale

14.50 – 15.00 Avslutning

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: