Foto: Landskonferansen i Lom 2016
Foto: Landskonferansen i Lom 2016

Innhold

Tema og program

Tema for Landskonferansen for Restaurant og matfag 2021 er
"Uten fagarbeidere - Ingen matnasjon". 

 

Mat- og måltidsbransjen er en av få komplette verdikjeder. Produksjonen av mat gir også økonomiske ringvirkninger innenfor områder som transport, byggevirksomhet, infrastruktur, og reiseliv. Med god tilgang til råvarer, høy grad av matsikkerhet og en bærekraftig industri, kan Norge tilby mat- og drikkeopplevelser av høy kvalitet. Men denne posisjonen trues av manglende rekruttering til bransjen. Derfor er Landskonferansen for Restaurant- og matfag den viktigste møteplassen for deg som brenner for rekruttering til restaurant- og matfagene. 


Program for Landskonferansen for Restaurant- og matfag 2021

Merk at det kan komme endringer i programmet
12:0015:00
Torsdag 23. september 2021
Program for Landskonferansen 2021:

Restaurant- og matfag: Et utdanningsprogram med god bredde og stor variasjon.
v/ Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir i Ungt Entreprenørskap og leder av rådgivende utvalg som utarbeidet rapporten "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon".

Behovet for fagarbeidere
v/Henrik Hamborg, politisk rådgiver utdanning og kompetanse, NHO Reiseliv

Fagfornyelsen og hvilke muligheter ligger i fullføringsreformen?

v/Gunnar Bakke, leder av Faglig råd for Restaurant- og matfag og direktør i Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Bransjeprogrammene tilknyttet til livslang læring og lederopplæring
v/Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk

Slik gjør vi mat- og helse aktuelt som en rekrutteringsarena til Restaurant- og matfag.
En ungdomsskolelærer forteller

Vi har hatt gode søkertall til Restaurant- og matfag over tid: Mulige forklaringer.
Jåttå videregående skole i Stavanger forteller

Det produseres 1 million måltider hver dag: Behov for fagarbeidere.
En bedrift presenterer jobbmulighetene.

I tillegg får du møte en rekke RM-elever- og lærlinger, som deler sine tanker og erfaringer om hvorfor flere ungdommer bør velge Restaurant- og matfag.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: