• 16. aug 2021til 19. aug 2021
  • Din datamaskin

Velkommen til MMV, den 10. internasjonale konferansen om besøksforvaltning i rekreasjons- og verneområder - i år som heldigital konferanse.

Syklister ser utover Hammerfest

Vi har mer fritid, og vi reiser mer. Vi tilbringer stadig mer tid i naturen. Naturen er et sted for hvile, rekreasjon og meningsfylte aktiviteter. Naturbasert reiseliv stimulerer til økonomisk utvikling, spesielt i bygdesamfunn. Friluftsliv og tilgang på naturopplevelser gir livskvalitet.

Men det bidrar også et økende press på natur- og verneområdene i verden. Og derfor er MMV konferansen du ikke kan gå glipp av.

Vi trenger  strategier for styring og forvaltning av de besøkende som både beskytter naturressursene og samtidig legger til rette for gode opplevelser og stimulerende aktiviteter, gjennom en helhetlig og nytenkende tilnærming til bruken av disse sårbare naturområdene.

Men for å kunne ta fornuftige valg og gjøre fremtidsrettede tiltak som er til det beste for naturen, reiselivsnæringen og lokalsamfunnene, trenger vi også et solid kunnskapsgrunnlag.

MMV-konferansen har som mål å gi deltagerne et overblikk over den internasjonale kunnskapsstatusen på dette stadig viktigere fagfeltet.

Hvem kommer, og hva skal de snakke om?

Konferansen vil samle flere hundre forskere, naturforvaltere, politikere, journalister og andre interesserte fra svært mange land for å diskutere utfordringer og løsninger, og for å dele ideer, planer og strategier.

Hovedtalerne er blant andre:

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: