Workshop: Slik sikrer du lærlingene en god tid i bedriften din

Hvordan sikre et godt arbeidsmiljø for lærlinger? Hva er ditt ansvar som leder, og hvordan kan du best sørge for inkludering mellom ansatte og lærlinger? Dette er blant temaene for NHO Reiselivs workshop 21. oktober.

NB: begrenset antall plasser. Kun for lærebedrifter

Illustasjonsfoto: Per Thrana

Alle ønsker å ha et godt arbeids- og læringsmiljø på sin arbeidsplass. I bransjen jobbes det godt med arbeidsmiljøet, og for at de ansatte skal trives best mulig. Dette gjelder også lærlingene.

Likevel viser statistikken at bransjen fremdeles har en vei å gå når det gjelder trivsel. Dette går frem av Lærlingeundersøkelsen 2020, hvor mer enn seks prosent av lærlingene på Restaurant- og matfag (RM) oppga at de opplever mobbing to-tre ganger i måneden, eller oftere. Dette er både et omdømmeproblem for bransjen, og ikke minst vanskelig og krevende for den som opplever dette.

Gjennom en erfaringsbasert workshop, skal vi se hvordan samtalen mellom medarbeiderne i en bedrift, er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, og hvordan dette kan trenes.
Vi vil se nærmere på mulige årsaker til de negative tallene for utdanningsprogrammet RM, og ikke minst se hva vi kan gjøre for at færre (nullvisjon om ingen) lærlinger skal oppleve mobbing på arbeidsplassen framover.


Seminaret retter seg i hovedsak mot lærebedrifter, eller medlemmer som vurderer å ta imot lærlinger.

Viktig om smittevern på NHO Reiselivs arrangementer

I NHO Reiseliv tar vi smittevern på alvor, og legger til rette for at dere som gjester skal føle seg trygge når dere er på besøk hos oss. Våre lokaler rengjøres regelmessig og vi etterstreber godt smittevern.

Når du er på besøk hos oss, håper vi at du husker tre gode råd:

- Vask hendene hyppig eller bruk håndsprit
- Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse
- Hold deg hjemme hvis du er syk

Hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan du lese mer om koronaviruset og smittevern.

Program for dagen

  1. Velkommen v/Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, kort om dagen
  2. Introduksjon til temaet: Hvilket ansvar har jeg som leder for å ivareta lærlingenes trivsel i bedriften, v/Bodil Jenssen Houg,
    leder for elev-, lærling og mobbeombudene i Viken
  3. Gruppearbeid:
    Samtalen mellom medarbeiderne i en bedrift er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, og dette må trenes.
    I denne delen vil deltakerne trekke inn egne erfaringer fra arbeidet med lærlinger i lys av samtalen: Hvordan kan vi forberede eksisterende medarbeidere før lærlingene starter opp? Og hvordan kan vi imøtekomme lærlingenes forventninger ved oppstart. Og hvordan kan din bedrift sikre at lærlingene opplever og inkluderes gjennom samtaler med veileder og medarbeidere. Vi vil også se på gode lære- og veiledningssituasjoner fra ulike bedrifter, og hvordan disse erfaringene i størst mulig grad kan brukes i arbeidet med å inkludere lærlingene.
  4. Oppsummering og avslutning inkl. lunsj

Maks antall deltakere: 35 (her gjelder førstemann til mølla-prinsippet ved påmelding)

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

23. september 2021

Landskonferansen for Restaurant- og matfag

Landets største møtearena for alle som er opptatt av kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Meld deg på gratis her!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: