Medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv region Midt-Norge

Velkommen til Årsmøte for NHO Reiseliv region Midt-Norge. Her får du mulighet til å møte bransjekolleger, høre på foredrag fra de som representerer reiselivet nasjonalt og regionalt i ditt område.

(Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
Velkommen til årsmøte i NHO Reiseliv region Midt-Norge. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Erlend-Andre Iversen for ettersending.

Program

Tirsdag 21.mars

19:30 Velkomstdrikke (egen påmelding)
20:00 Medlemsmiddag (egen påmelding)

Onsdag 22.mars

09:00 Frokost
10:00 Årsmøte
10:45 Innlegg av Kristin Krohn Devold, adm. direktør NHO Reiseliv
11:15 Innlegg av Espen Remme, regionsdirektør NHO Møre og Romsdal
11:45 Innlegg av Tom Anker Skrede, reiselivssjef Visit Møre og Romsdal
12:15 Paneldebatt Kristin, Espen og Tom, ledet av Pål Bakke
12:45 Lunsj/avreise

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: