Medlemsmøte, årsmøte og minimesse i NHO Reiseliv region Nord-Norge

  • 21. mar 2023Kl. 10.00–17.00
  • Scandic Narvik Kongensgate 33, 8514 Narvik
  • Gratis. Bindende påmelding
  • Påmeldingsfrist 16. mar 2023

NHO Reiseliv region Nord-Norge inviterer til medlemsmøte, årsmøte, minimesse og middag 21. mars på Scandic Narvik.

(Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
Regionstyret har satt sammen en innholdsrik dag, hvor du får faglig påfyll, kan stille spørsmål til regionstyret og innledere – og ikke minst – treffe kollegaer! Vi avslutter med hyggelig middag. Vi håper å se deg!

Program🕖

Medlemsmøte, kl. 10.00 - 13.00

"NHO Reiseliv region Nord-Norge"
Styret informerer om aktiviteten i styret.

"Velkommen til Narvik"
Ordfører Rune Edvardsen ønsker velkommen til Narvik og gir oss innblikk i prosessen rundt Narvik 2027- Alpin VM, samt et innblikk i hvordan Narvik arbeider for å legge til rette for reiselivet.

"Hvordan styrke bunnlinjen"
Distriktssjef Tore Svensby fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden viser deg hvordan

"Medlemmenes time"
Vi vil gjerne høre fra deg – ordet er fritt for det du har på hjertet!

"Advokaten time"
NHO Reiselivs advokater er en viktig støttespiller for våre medlemmer. Advokat Karina Solli oppdaterer på det viktigste innen arbeidstid og arbeidskontrakter. Mulig for spørsmål fra sal på arbeidsrettslige problemstillinger.

"Har du behov for arbeidskraft? Slik kan NAV hjelpe!
Avdelingsleder Marianne Grimstad Sørensen og Markedskoordinator Marianne Munkvold fra NAV Narvik tar oss gjennom hvordan du kan benytte NAVs plattformer for å finne arbeidskraft.

Årsmøte, kl. 13.00 - 13.30

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

a) Registrering av stemmeberettigede
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent
d) Valg av tilstedeværende driftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet
e) Godkjenning av fremmøtte. Ingen kan møte med fullmakt
f) Godkjennelse av innkalling
g) Godkjenning av styrets årsberetning
h) Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Budsjett til orientering
i) 1. Valg i henhold til vedtektenes § 9 og § 10
2. Valg av valgkomite bestående av 3 representanter. En fra hvert fylke.
j) Innkomne forslag som er kommet til styret før utsendelsen av innkalling til årsmøte.
k) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
l) Reiseliv i Nord AS

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter. 

Minimesse, kl. 13.30 - 17.00

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden inviterer til minimesse.

Et bredt utvalg av leverandører vil være representert innen kategoriene mat, non-food, tjenester og drikkevarer. Dette vil være en god møteplass der dere kan få inspirasjon, kunnskap, nyheter og ikke minst en god prat med leverandørene.

Middag på Scandic Narvik, kl. 19.00

Regionstyret inviterer til hyggelig samvær med 3-retters middag med drikke kl. 19:00.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Veronika Vian  for ettersending.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: