Medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv region Vest-Norge

NHO Reiseliv region Vest-Norge inviterer til årsmøte og medlemsmøte med middag 28. mars på Jølstraholmen Camping.

(Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
Velkommen til medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv region Vest-Norge.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Christoffer Eriksen for ettersending.

Program🕖

17:30  Registrering, mingling og lett bevertning
18:00 Åpning ved styrets leder; Bjørn Erik Sandvaag

  • Sak 1: Valg av møteleder og referent fullmakt
  • Sak 2: Godkjenning av innkalling
  • Sak 3 Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt
  • Sak 4: Valg av tilstedeværende bedriftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøte
  • Sak 5: Årsberetning 2022
  • Sak 6: Revidert regnskap pr. 31.12.2022. Budsjett til orientering
  • Sak 7: A) Valg av styre i henhold til vedtektenes § 9 og § 10
                B) Valg av valgkomite bestående av 3 representanter
  • Sak 8: Styret ber om fullmakt til å velge delegater til Årskonferansen 2023 Tromsø

18:30   Medlemsmøte – program kommer

19:30   Vordrink

19:30 Årsmøtemiddag på Jølstraholmen

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: