Årsmøte i NHO Reiseliv region Viken Oslo

NHO Reiseliv region Viken Oslo inviterer til årsmøte 20. mars på Næringslivets Hus.

(Kun for medlemmer i NHO Reiseliv

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Stian Eide for ettersending.

Det blir enkel lunsjserveing før møtestart.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: