Årsmøte i NHO Reiseliv region Innlandet

Velkommen til årsmøte for NHO Reiselivs regionforening Innlandet

(Kun for medlemmer i NHO Reiseliv

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Javvad Latif for ettersending.

Program

Tirsdag 21.mars

Kl. 19.00 Middag på Heim Lillehammer
- Middag dekkes av NHO Reiseliv Innlandet

Onsdag 22.mars

Scandic Victoria Lillehammer
Kl. 09.00 - 10.00 Frokostmøte
Kl. 10.00 - 12.00 Årsmøte

Dersom du har behov for overnatting, kan du bestille rom på Scandic Victoria Lillehammer  
Telefon: 21 89 81 46 - kontakt: Monica Søreide

Oppgi bookingkode NHO Reiseliv
Avtalepris kr. 1150,- per rom, per natt inkludert frokost

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: