Webinar: Kraft- og nettsituasjonen i Nord-Norge

NHO i nord inviterer til webinar om kraft- og nettsituasjonen i Nord-Norge 24. april kl 9 - 11.

Tekstplakat med teksten Webinar: Kraft- og nettsituasjonen i Nord-Norge, over et bilde av solceller. Illustrasjon

Foto: NHO Arktis

NHO har, sammen med LO og regjeringen, nylig lansert Kraftløftet. Målet er å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030. NHO i nord inviterer til webinar om kraft- og nettsituasjonen i Nord-Norge.

24. april inviterer NHO-fellesskapet i Nord-Norge til et webinar med mål om å gi en oppdatert forståelse for status, utfordringer og mulige løsninger. Vi starter webinaret med et blikk på det overordnede bildet, før vi går gjennom kraft- og nettsituasjonen i landsdelen og avrunder så med en dialog om hvordan Nord-Norge skal ta del i det nødvendige kraftløftet.  

Program for dagen

09.00    Kraftig løfte for kraft for Nord-Norge
09.00    Hva trenger Nord-Norge?
09.00    Status i nord
10.00    Status Finnmark
10.00    Status Troms
10.00    Nettsituasjon i Nordland
10.00    Status kraftsituasjon i Nordland
10.15    Hva trenger næringslivet?
10.15    Kan kommunene bidra?
10.15    Hva skal Stortinget gjøre? Hvordan kan vi løfte sammen?
10.15    Mer kraft- mer nett- sammen er vi handlekraftige!

 

Vel møtt! 

Hilsen NHO Arktis, NHO Nordland, EBA, Sjømat Norge, Offshore Norge og Nelfo.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en smilende mann med dressjakke og briller. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: