Snow-konferansen organiseres av reiselivsklyngen Artic 365, og gir rikelige muligheter for å treffe kolleger i bransjen, sosialt samvær og ikke minst er en solid kilde for inspirasjon og motivasjon foran kommende vintersesong.

7 mennesker som sitter på stoler i en debattsamtale på scenen

Snow-konferansen i 2022. Foto: Arctic-365

Snow23 er den 11. konferansen i rekken av arrangementer organisert av reiselivsklyngen Arctic 365. Konferansen tiltrekker seg årlig rundt 200 deltakere, og årets program er spesielt tilpasset den nåværende situasjonen for reiselivsbedrifter og andre interesserte innen reiselivsnæringen i Nord-Norge.

Snow23 arrangeres i samarbeid mellom Arctic-365, NordNorsk Reiseliv og Regionforening Nord-Norge.

Konferansen er spesielt tilrettelagt for reiselivsbedrifter og tema på årets Snow-konferanse er:
  • Reiseliv som lokalsamfunnsbygger

  • Tilgjengelighet og flyruter

  • Humankapital og finansiell kapital

  • Markedsføring, distribusjon og salg 

Foruten det faglige innholdet gir Snow-konferansen rikelige muligheter for å treffe kolleger i bransjen, sosialt samvær og ikke minst er konferansen en solid kilde for inspirasjon og motivasjon foran kommende vintersesong. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Se hva som skjer:

  1. , KIT-akademiet Oslo

    Kutt kostnader og selg mer

    På kurset vil du få en innføring i hvordan du aktivt kan bruke egne regnskapstall som et effektivt styringsmiddel. Få en forståelse for forskjellen mellom teoretisk brutto og realisert brutto og hvor mye du kan oppnå gjennom prioritering, riktig fokus og gjennomføring. (Kurset leveres av KIT-akademiet)

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: