Bransjeforum Hvalsafari

  • 18. okt 2023Kl. 17.00–20.00
  • Tromsø NHO Arktis, Bankgata 9/11
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 11. okt 2023

Sammen med Politiet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Skateeetaten, Forskningsmiljø, Arbeidstilsynet, LO, Visit Tromsø, Visit Lyngenfjord og NHO Reiseliv, inviterer vi til bransjeforum med informasjon, case og dialog med etater og bransjen.

 Dette møtet har samme innhold på bransjeforumet på Skjervøy. Velg det stedet som passer best for din bedrift og aktivitet.

Faglige innlegg og panelsamtale, tid til spørsmål, dialog og lett servering.

Program ⬇

En bærekraftig bransje

Hvordan jobbe for ett styrket rennommé og gode bærekraftige produkter?

 Forebyggende arbeid, hva innebærer dette?

 "Ansvaret er ditt" hvem har ansvaret når ulykken er ute ?

Innledere: Visit Tromsø ved rådgiver bærekraft og samfunn Inger Lise Brones, Visit Lyngefjord ved reiselivssjef Richard Paulsen. Politiet ved næringslivskontakt Merete Samuelsen. NHO Reiseliv ved advokat Heike Kristine Bentsen.

Starte og drive bedrift, naturbaserte næringer

 Hva kreves ved etablering og hvilke regler gjelder for rapportering, regnskap, skatt og merverdiavgift? Hva med utenlandske arbeidstakere?

Innleder: Skatteetaten ved seniorrådgiver Gerd Lockertsen.

Hvilke sikkerhetsregler gjelder for å føre 12 eller færre passasjerer til sjøs? og hvilke tilsyn og kontroll planlegges i 2023/24

Innleder: Sjøfartsdirektoratet ved seniorrådgiver underavdeling passasjerskip Magnar Selnes.

Kontroll, veiledning og tilsyn 2023/2024

Etatenes aktiviteter ved bl.a Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Arbeidstilsynet, Sjømannsforbundet og Kystvakten Operasjon.....

Nyheter fra spekkhoggerforskning

Eve Jourdain, forsker ved Universitetet i Oslo og Norsk Spekkhoggerundersøkelse, vil gi en kort oppdatering av de pågående aktiviteter knyttet til hvalsafariens innvirkning på våre "elskede" spekkhoggere. Hun vil også si litt om hvordan tellingen og overvåkingen av disse spekkhoggerne har blitt gjort det siste tiåret og vil fortsette i årene som kommer.

Panelsamtale - Hva nå?  Hvalsafariturismens fremtid

Hva kan gjøres for å løse Hvalsafariturismens utfordringer? Etablering av nye utenlandske selskaper og deres kunnskap om lover og regler, hva gjøres for båter som ikke forholder seg til reglementet? Hvordan sikre en bærekraftig fremtid for bransjen?.....

Paneldeltakere: med hvalsafaribedrift, skatteetaten, sjøfartsdirektoratet, fiskeridirektoratet, politiet og havforskningsinstituttet (Tromsø).

Moderator Richard Paulsen og NHO Reiseliv.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: