Innhold

NHO Reiselivs Årskonferanse 22. - 23. mai 2018 i Sørlandshallen, Kristiansand

Dette vil vi med konferansen:

 • Vise hvordan reiselivet er en del av løsningen på å skape flere jobber og bidra til å sikre velferden vår fremover.

 • Skape debatt og vise hvordan vi sammen kan øke sysselsettingen i årene fremover.

 • Belyse verdien av reiselivet for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.

Les om tema for konferansen

Aktuelt:

 1. Kommentar, Lønn og tariff, Politikk, Tall og fakta lonn18, arskonferanse18, statsbudsjett, reiselivsmeldingen

  Den økonomiske situasjonen i reiselivet

  Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør på toppen av momsøkning og allmenngjøring vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

 2. Nyhet, Politikk reiselivsmeldingen, statsbudsjett, arskonferanse18

  Forventer mer handlekraft i reiselivspolitikken

  Det er ett år siden reiselivsmeldingen ble lansert, men gjennomføringen av tiltakene lar vente på seg. Nå vil NHO Reiseliv-direktøren ha mer handlekraft i reiselivspolitikken.

Vi gleder oss til å se deg!

Årskonferansen starter om:

 • 25dager
 • 22timer
 • 19minutter

Tidligere årskonferanser: 2017 - 2016

nhoreiseliv.no/arskonferansen

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: