NHO Reiselivs Årskonferanse 22. - 23. mai 2018

Sørlandshallen, Kristiansand

Innhold

Verdien av arbeid – reiseliv skaper puls

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Vi står imidlertid ovenfor en stor utfordring og det er å få flere i arbeid, og å skape flere arbeidsplasser. Reiseliv fortsetter å vokse, og skaper arbeidsplasser i en tid der andre bransjer nedbemanner eller automatiserer. Vi kan derfor være en del av løsningen på de utfordringene som politikerne nå står ovenfor. Les mer om årets tema

Facebook: Inviter ditt nettverk og se hvem som kommer

#nhoreiselivårskonferanse: Instagram  -  Twitter

Nyhetsbrev

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

nhoreiseliv.no/arskonferansen

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: