Clarion Hotel The Hub
Clarion Hotel The Hub

Innhold

Verden og vi – på vei til deg?

Reiselivet vokser verden over. En av fem nye jobber globalt kommer innenfor reiselivsnæringen. Interessen for det norske reiselivsproduktet fra utenlandske markeder er økende. På Årskonferansen vil vi oppdatere deg med ny kunnskap, ideer og nettverk som gjør at du kan utvikle dine produkter. Meld deg på!

På Årskonferansen vil du møte ulike aktører som utvikler hotell, restaurant og opplevelseskonsepter i verdensklasse. Du vil få innsikt i innovative forretningsmodeller for lønnsom driftDyktige innledere vil gi deg som medlem økt innsikt i reiselivsnæringens betydning som en av Norges viktigste vekstnæringer med stor betydning for kommuner og lokalsamfunn.

Det er fortsatt mye som må gjøres før reiselivsnæringen har tatt ut sitt fulle potensial. Spørsmålet er hvordan veksten i Norge kan skje på en måte som er til gode både for oss som bor her, og for de som kommer på besøk. Derfor skal vi også peke på hva slags rammevilkår og politikk norsk reiseliv trenger for å kunne ta en større del av den internasjonale reiselivsveksten.

Vi vil oppdatere deg med ny kunnskap, ideer og nettverk som gjør at du kan utvikle dine produkter. I år vil du også kunne velge mellom flere spennende seminarer.

 
Se også:

Denne rapporten kartlegger reiselivsnæringens verdi for Norge generelt og for norske kommuner spesielt. Medlemmer kan logge inn og finne skatteinntektene fra reiselivet i sin kommune. Hele rapporten kan også lastes ned som PDF.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: