NHO Reiseliv

Innhold

Bransjeforum restaurant og uteliv

Velkommen til bransjeforum for restaurant og uteliv.

#205

Restaurant Justisen, Oslo

Næringspolitikk
  • Status næringspolitikk.
  • Skatteregler for tips - hvordan håndtere de nye reglene fra 1.1.2019?
  • Ansettelse av utenlandske arbeidere i og utenfor EØS-området. 
Kokkeyrket, en livslang karriere
  • Faglig innlegg fra en utdanningsinstitusjon, erfaringer fra bransjen og oppsumering av forskningsfunn fra en høgskoleoppgave. 

 Mer detaljert program med tidpunkt og innledere kommer i begynnelsen av januar. 

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: