NHO Reiseliv

Innhold

 • 26. feb 2019Kl. 10:00–16:00
 • Næringslivets Hus Majorstuen, Oslo
 • For medlemmer: Kr. 1000,-
 • Påmeldingsfrist Bindende påmelding senest 18. feb 2019. Begrensede plasser.

Advokatene i NHO Reiseliv inviterer til årlig arbeidsrettskurs.

#205

Foto: Helloquence, Unsplash

Her kan du bli oppdatert på aktuelle lover og regler. 

Program

09:30: Kaffen står klar

10:00 – 10:50: Nye regler for innrapportering av tips fra 1. januar 2019

11:00 – 12:00: Utvalgte emner fra arbeidsmiljøloven og Riksavtalen

 • Nye allmenngjorte satser fra 1. desember 2018
 • Arbeidsmiljølov og tariffavtale 
 • Arbeidstid og overtid, vaktlister
 • Deltidsansatte og ekstrahjelp

12:00 – 12:45: Lunsj/kaffe/te

12:45 – 13:20: Utvalgte emner fra arbeidsmiljøloven og Riksavtalen fortsetter

13:30 – 14:00: Hovedreglene i ferieloven

14:15 – 16:00: Ansettelse og opphør av arbeidsforhold

 • Kort om ansettelse, arbeidskontrakt og prøvetid
 • Saksbehandlingsregler ved oppsigelse
 • Oppsigelse ved sykefravær
 • Avskjed

Det tas forbehold om endring i programmet. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: