NHO Reiseliv

Innhold

Kurs om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet v/ LDO

Kursene passer for tillitsvalgte, fagforeningsansatte, arbeidsgivere og andre som er opptatt av hvordan likestillings- og diskrimineringsspørsmål skal og kan løses på den enkelte arbeidsplass.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag, særlig for fagforeninger og interesseorganisasjoner. Målet er at modulene både skal fungere som grunnopplæring i diskrimineringsrett og som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne kan ta i bruk kursene i sine organisasjoner og settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: