Foto: Oda Hveem.

Reiselivets store bransjedag 8. november 2021

Reiselivsnæringen er i ferd med å reise seg etter pandemien. Når vi nå endelig kan møtes fysisk, er det tid for Reiselivets restart.

Mandag 8. november samler vi eksperter fra inn- og utland for faglig påfyll om aktuelle temaer for hele bransjen, før vi deler opp i bransjevise sesjoner for restaurant og uteliv, overnatting og opplevelsesbedrifter:

  • Hvordan påvirkes reiselivet av den nye regjeringen og forslaget til statsbudsjettet for 2022?
  • Hvilke konsekvenser vil reiselivsbedriftene og deres ansatte møte i lys av pandemien?
  • Hvilke trender endrer kan vi forvente innen digitalisering og bærekraft?
  • Hvor mye klimautslipp kan tilegnes reiselivsnæringen?
  • Hvordan sikre økt rekruttering til bransjen?
  • Hvor viktig er digital innovasjon for bedre lønnsomhet?
  • Tyskland er et viktig reiselivsmarked for Norge. Hvordan kan Norge sikre markedsandeler i det tyske markedet i årene fremover?

Vi avslutter dagen med en uhøytidelig get-together, hvor du har mulighet til å snakke med andre medlemmer, innlederne og oss i NHO Reiseliv. Husk å melde deg på ekstra til denne.

Reiselivets bransjedag 2021 begynner om....

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: