NHOs kompetansebarometer: Reiselivsbedrifter taper kunder på grunn av udekket kompetansebehov

Nyhet, Jobb i reiseliv

Publisert

NHOs kompetansebarometer 2019

NHOs kompetansebarometer 2019.

– Derfor er rekruttering er en av de viktigste sakene for NHO Reiseliv.

6 av 10 NHO-bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2019. I alt 6996 bedrifter har deltatt i kartleggingen, noe som gir en svarprosent på 36,6 prosent.

Svarandelen blant NHO Reiselivs medlemmer er på 32 prosent, som tilsvarer 923 bedrifter.

Medlemmene i NHO Reiseliv rekrutterer først og fremst yrkesfagsutdannede på fagskole- og videregående nivå. 61 prosent av respondentene i NHO Reiselivs medlemsmasse svarer at de mangler arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn. 43 prosent svarer at de mangler ansatte med fagskoleutdanning.

Reelle konsekvenser

Halvparten av reiselivsbedriftene med udekket kompetansebehov oppgir å ha tapt kunder som følge av å ikke ha tilgang på tilstrekkelig kompetanse. En fjerdedel av NHO Reiseliv-bedriftene svarer i tillegg at de har vært nødt til å redusere virksomheten som følge av kompetanseutfordringene.

Manglende kompetanse får veldig reelle konsekvenser for reiselivsbedriftene. Derfor er rekruttering en av de viktigste sakene vi jobber med i NHO Reiseliv, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver med ansvar for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Kompetansebarometeret gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag, og tallene bør leses aktivt av utdanningspolitikere i både fylkene og nasjonalt, sier Gauden.

Lærlingeutfordringer

Årets barometer har et eget kapittel om dimensjonering av videregående opplæring. Medlemsbedriftene i NHO svarer at deres behov for arbeidskraft og kompetanse bør vektlegges før elevenes førstevalg og skolestruktur.

Mellom 35 og 40 prosent av NHO Reiselivs medlemmer oppgir at de ikke får tak i de lærlingene de har behov for. Høyt fravær og dårlige praktiske kunnskaper oppgis som de to viktigste årsakene til at bedrifter har latt være å ta inn lærlinger, til tross for behov.

Over halvparten av bedriftslederne i reiselivet mener også at det gis for dårlig karriereveiledning på skolene.­­

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: