Fisketurisme og sikkerhet ved utleie av båt

HMS

Vår og sommer er høysesong for ferdsel på sjøen, og det er mange turister som vil prøve fiskelykken. Utleiere av båt har et stort ansvar for at sikkerheten er ivaretatt.

Norge har lovfestet den unike allemannsretten som gir oss alle lov til å ferdes fritt i kystsonen. Med rettigheter følger også plikter. Fritidsfiske og yrkesfiske i sjøen reguleres av havressurslova av 6. juni 2008 og en rekke forskrifter. På denne siden finner du mer informasjon. Som bruker plikter du å sette deg inn i regelverket som regulerer ferdsel og utnytting av ressursene i kystsonen.

Utlån og utleie av båter medfører ansvar

NHO Reiseliv har utarbeidet en sikkerhetsgjennomgang på ulike språk for bedrifter som leier ut båter til turister. Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og en rekke andre aktører har NHO Reiseliv utarbeidet en veileder om trygg drift for båtutleieret. 

Det er laget informasjonshefter på flere språk som skal bidra til at de besøkende får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: