AFP: Dette er målene for en ny modell

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Marius Saasen Strand/NHO

NHO og LO/YS har i lønnsoppgjøret blitt enige om felles mål for en ny AFP-ordning, med sikte på å bli enige om detaljene i en ny modell i neste års lønnsoppgjør.

NHO og LO/YS kom søndag til enighet i årets tariffoppgjør etter å ha meklet 15 timer på overtid.

Partene har i meklingen avtalt at det skal gjennomføres en utredning for å komme frem til en ny og mer bærekraftig ordning.

– Hovedprinsippene for en ny modell vil rette på svakheter som i dag gjør at en del ansatte faller ut av ordningen, og det vil bli bedre samsvar mellom hvor mange år man har vært med i ordningen og hva man får utbetalt i pensjon. Dermed vil AFP-ordningen bli mer rettferdig og mer forutsigbar - både for arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Den nye modellen skal utredes i løpet av 2018, etter følgende mål:

  • Ytelsen knyttes til hvor lenge du har vært ansatt i en AFP-bedrift. I dag er det blant annet krav til at man har minst syv av de siste ni årene før fylte 62 år i AFP-bedrift for å kvalifisere.
  • En slik modell vil dermed sikre at yngre arbeidstakere får mer glede av AFP-ordningen, og den vil i større grad treffe ansatte i for eksempel service- og reiselivsnæringene. Dette vil også føre til at bedriftene verdsetter ordningen høyere.
  • Bedriftenes kostnad knyttet til AFP skal holdes på samme nivå som i dag. Ny AFP-ordning skal være økonomisk solid og mer bærekraftig over tid enn dagens modell.
  • Ordningen skal bidra til høy organisasjonsgrad i det norske arbeidslivet, gjennom å være en god og attraktiv modell for både ansatte og bedriftene.
  • Ny modell skal sikre at det lønner seg å stå lenger i jobb, og dermed støtte opp under pensjonsreformen.
  • Den nye ordningen skal være en kvalifiseringsordning. Partene skal i forbindelse med utredningen vurdere om den på sikt kan erstattes av en opptjeningsordning.

Partene tar sikte på å bli enige om en ny AFP-ordning, samt overgangsregler, i neste års lønnsoppgjør, som er et sentralt oppgjør mellom NHO og LO/YS.

Partene ønsker bistand fra regjeringen til utredningen, og det ble derfor sendt et brev fra Riksmekleren til statsministeren om dette. Statsministeren bekreftet i sitt svarbrev at regjeringen vil bidra i arbeidet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: