NHO Reiseliv

Innhold

Fått krav om avtale med tillitsvalgte ved konflikt?

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Ekebergrestauranten

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman

Har bedriften fått krav om å inngå avtale med de tillitsvalgte om gjennomføring av en eventuell konflikt?

Flere bedrifter har henvendt seg til NHO fordi de har fått krav om å inngå avtaler med sine tillitsvalgte om gjennomføring av en eventuell streik.  I de eksemplene vi har mottatt, forlanger de lokale klubbene at innleid personell og uorganiserte skal permitteres uten lønn.  Det stilles også krav om at de streikende skal beholde mobiltelefoner og pc-er.

Denne type avtaler skal ikke inngås.

Bedriften plikter å sysselsette medarbeidere som ikke tas ut i streik, så lenge dette kan gjøres på en rasjonell måte.  I motsatt fall har bedriften adgang til å permittere egne medarbeidere.

Innleid personell som ikke er tatt ut i streik, skal i utgangspunktet fortsette sitt arbeid som normalt.

I verste fall kan bedriften bli erstatningsansvarlig overfor dem som sendes hjem dersom vilkårene i lov og avtaleverk ikke er oppfylt.

Medlem i NHO Reiseliv? Ta kontakt med våre jurister om du trenger nærmere veiledning.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: