Tvungen mekling i lønnsoppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Mekling

Meklingsstart hos riksmekler Nils Dalseide (i midten). Foto: Cathrine Westlie Eidal/Norsk Industri

Onsdag formiddag startet tvungen mekling mellom NHO og LO/YS. Meklingsfristen er midnatt mellom lørdag og søndag.

Onsdag 4. april startet meklingen hos Riksmekleren. Under meklingen har partene taushetsplikt, og det er Riksmekleren som styrer kommunikasjonen.

Tirsdag varslet LO og YS at om lag 35 000 ansatte vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke finner en løsning innen fristen lørdag 7. april klokken 24.00.

En eventuell streik vil tidligst starte søndag 8. april, avhengig av om meklingen går på overtid.

Spørsmålene som omfattes av meklingen, er AFP-ordningen, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag.

NHO har sendt ut informasjon til de berørte bedriftene.


Se også:

For spørsmål og hjelp, kontakt:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: