NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2018: Siste uke med forhandlinger

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Lønnsoppgjøret 2018

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under kravoverleveringen mandag 12. mars. Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO

Det kan bli brudd i forhandlingene torsdag 22. mars. Husk fristen for å sende ut betinget permitteringsvarsel.

Siden onsdag 14. mars har det vært forhandlet innenfor de ulike tariffområdene, den såkalte forbundsvise sløyfen. Frist for disse forhandlingene er tirsdag 20. mars kl 24.00.

Onsdag 21. mars fortsetter tariffoppgjøret på LO-NHO-nivå, og det er særlig temaer knyttet til pensjon som gjør årets oppgjør krevende. Sannsynligheten for brudd i forhandlingene er derfor stor. Alle bedrifter som er omfattet av oppgjøret, vil motta nærmere informasjon via epost torsdag 22. mars.

Vi minner om at dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik.

Les mer om reglene for permittering  (Arbinn.no)

Les om dispensasjon fra streik (Arbinn.no)

Dette skjer videre i lønnsoppgjøret 2018:

  • 22. mars: Frist for å bli enige gjennom forhandlinger/eventuelt brudd.
  • 3. april: Mekling. En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april klokken 24:00.
  • 8. april: En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: