NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2018: Slik blir kronetilleggene for Riksavtalen

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Ekebergrestauranten

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman

Resultatet av lønnsoppgjøret er et tillegg på nesten 5 kroner i timen for ansatte som er omfattet av Riksavtalen.

Generelt lønnstillegg:

  • 1 krone per time
  • 0,30 kroner per time gitt i forbundsvise sløyfeforhandlinger før påske. (0,15 gitt som generelt tillegg og 0,15 øre til justering av satsene for kveld, helg og natt)

Lavlønnstillegg:

  • 2,5 kroner per time

Garantitillegg:

  • 1,18 kroner per time

Dette betyr at alle vil få et individuelt tillegg på til sammen 3,65 kroner. I tillegg er minstelønnssatsene regulert med et justert garantitillegg på 1,04 kroner, samt at tillegg for arbeid på kveld, helg og natt er økt med til sammen 3,7 prosent.

* Alle tillegg gjelder 37,5 timers arbeidsuke og løper fra 1. april. For ansatte med 35,5 timers arbeidsuke utgjør tillegget nærmere 5 kroner (inkl. garantitillegget).

NHO har sendt meklingsresultatet på uravstemming. NHO Reiseliv har sendt ut nærmere informasjonsskriv om resultatet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene til alle våre tariffbundne medlemsbedrifter.

Et lønnssirkulære (rundskriv) blir distribuert til alle medlemsbedrifter så snart resultatet av uravstemningen foreligger.

Ingen må justere lønnssatser før de har mottatt lønnssirkulæret fra NHO Reiseliv.

Permitteringsvarsler som er gitt/oppslått i tilfelle konflikt, opprettholdes inntil videre.

Se også:

For spørsmål og hjelp, kontakt:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: