NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2018 er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Lønnsoppgjøret 2018

Med dette håndtrykket er lønnsoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utveksler sine respektive krav i tarifforhandlingene. Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

• 12. mars: Kravoverlevering
• 13. mars: Forhandlingene starter
• 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
• 3. april: Mekling
• 8. april: Eventuell streik

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS, er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Forhandlingene starter tirsdag 13. mars, med forhandlingsfrist torsdag 22. mars. Det er flere krevende temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende mekling. En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april klokken 24:00. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Forbundsvise tilpasninger

Det blir gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

Betinget permitteringsvarsel

Vi gjør allerede nå oppmerksom på at dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik. Vi vil sende nærmere informasjon om dette dersom det blir brudd i forhandlingene med LO og YS 22. mars.

Les mer om permittering på grunn av streik i Arbinn

Dersom det skal gjennomføres permitteringer, må dette drøftes med de tillitsvalgte. Det må settes opp protokoll, og de ansatte må orienteres. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet, kan bedriften permittere ansatte samtidig med at en eventuell streik starter.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: