Tariffoppgjøret 2018 er vedtatt

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Lønnsoppgjøret 2018

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund idet årets lønnsoppgjør startet. Nå er oppgjørsresultatet vedtatt av begge parter.

Både LOs og YS` medlemmer og NHO-bedriftene har vedtatt resultatet av årets tariffoppgjør.

– Dette har vært et krevende oppgjør hvor begge parter har måttet gi og ta. Jeg er glad for at både LOs og YS` medlemmer og NHOs medlemsbedrifter nå sier ja til resultatet. Det styrker partssamarbeidet og den norske modellen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart. Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS` medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning.

Nå er det viktig at NHOs medlemsbedrifter gjør seg klar for lokale forhandlinger. NHO arrangerer nå egne informasjonsmøter om resultatet av årets tariffoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: