Den økonomiske situasjonen i reiselivet

Momsoppslag

På to år har reiselivet fått en momsøkning på 50 prosent.

Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør på toppen av momsøkning og allmenngjøring vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

Overnattingsveksten avtar

Reiselivet har de siste årene opplevd sterk vekst i antall overnattinger. Både i 2014 og 2015 var veksten på fire prosent, mens økningen i 2016 var på fem prosent. I 2017 var imidlertid økningen i overnattinger på mindre enn én prosent totalt sett. Utenlandske overnattinger gikk opp med 2,3 prosent, mens norske overnattinger gikk ned med 0,2 prosent.

Fire av ti utgiftskroner til lønn

Reiseliv er en næring som trenger mange ansatte. Lønnskostnadene i reiselivet utgjør en større del av de totale driftskostnadene enn i noen annen næring, ifølge SSB: 38 prosent. Ser vi på overnatting- og serveringsbransjene hver for seg, blir følsomheten for økte lønnsutgifter enda tydeligere. I overnattingsbransjen er marginene ekstremt små. Driftsmarginen var på 0,6 prosent i 2015, en nedgang fra 2,2 prosent i 2011. Også innenfor servering øker lønnskostnadene med høyere hastighet enn driftsinntektene, som fører til reduserte marginer.

Momsøkning på 50 prosent

#005

Sundvolden Hotell

Reiselivsmomsen økte fra åtte til 10 prosent 1. januar 2016, og fra 10 til 12 prosent 1. januar 2018. Det gir en momsøkning på 50 prosent på to år. Avgiftsøkningen fordyrer det norske reiselivsproduktet ytterligere, og gjør det vanskeligere for bedriftene å drive. For enkelte bedrifter innebærer det i 2018 over milliontap som går direkte på bunnlinjen, med konsekvenser for ansettelser, sesongutvidelse og oppgradering.

Mange med røde tall

Reduksjonen i selskapsskatt monner svært lite for mange reiselivsbedrifter. Selskapsskatten betales av bedriftenes overskudd, og i hotellnæringen har over halvparten av hotellene underskudd i desember, januar, februar og mars. Og så mange som 44 prosent av hotellene taper penger i juli, som er den beste måneden for reiselivet sett under ett.

Ekstraregning: Innføring av generell minstelønn

Mange reiselivsaktører har allerede fått en betydelig ekstraregning før lønnsoppgjøret starter. 1. januar ble det nemlig innført generell minstelønn for hotell- og restaurantansatte. Allmenngjøringen av Riksavtalen ga lønnsøkning for anslagsvis 25.000 ansatte. Hvis vi antar at hver av de ansatte som har ligget under tarifflønn, får en økning på fem kroner i timen, så utgjør det 244 millioner kroner i økte lønnskostnader for reiselivet. Hvis tallet økes til ti eller 15 kroner, blir regningen henholdsvis 488 og 731 millioner kroner.

Konkurranse på ulike vilkår

Andre forhold påvirker også konkurransesituasjonen i reiselivet. Det blir bygget mange nye hoteller, og andre utvider kapasiteten. I tillegg kommer konkurransen fra aktører som Airbnb, som ikke må rapportere inn statistikk til SSB på samme måte som hoteller og campingplasser plikter å gjøre. NHO Reiseliv frykter også at mange som leier ut sine boliger via plattformer, i realiteten driver næringsvirksomhet, men uten å betale skatter og avgifter på linje med andre kommersielle drivere.

Den generelle prisstigningen i samfunnet er dessuten langt høyere enn hva hotellene klarer å kompensere for i sine rompriser. Mens kjøpekraften har økt med cirka 20 prosent de siste ti årene, har prisen på et gjennomsnittlig hotellrom økt med i underkant av ti prosent.

Dyrt lønnsoppgjør svekker konkurransekraften

Reiseliv er en svært viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner. Siden 2013 har sysselsettingsveksten i reiselivet vært høyere enn i næringslivet sett under ett. Veksten de siste ti årene er på 30 prosent. I 2017 var reiseliv, representert i SSBs statistikk ved overnatting og servering, næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen. Kun bygg- og anleggsbransjen hadde sterkere vekst. Det hører med at bygg og anlegg har nytt godt av store offentlige investeringer i bygg og vei for å smøre økonomien.

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken

Tjuvholmen Sjømagasin. Foto: Tommy Andresen

I reiselivet er hver tredje ansatt under 24 år, mens 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en viktig ungdoms- og integreringsnæring. Ungdom og mennesker med utenlandsk bakgrunn er viktige grupper å sysselsette. Ved å jobbe bidrar de med skatter og avgifter til staten istedenfor å bli en utgift gjennom å motta trygd. Å få flere i arbeid står dessuten høyest på regjeringens ønskeliste.

 

Hvis reiselivsnæringen får forutsigbare rammevilkår, er potensialet stort for å skape flere jobber. Et dyrt lønnsoppgjør på toppen av momsøkning og allmenngjøring trekker i motsatt retning. Det er derfor meget viktig at norske bedrifters konkurranseevne blir styrket i årets oppgjør. Lønnsveksten bør derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere.


Se også:

NHO Reiselivs Årskonferanse 2021

Streames LIVE fra Stavanger

NHO Reiselivs årskonferanse 2021 skal vise veien ut av koronakrisen. Vi ser på mulighetene for veien videre og viser valgene som gir de beste forutsetningene for comeback for reiselivet. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: