NHO Reiseliv

Innhold

Partene enige i lønnsoppgjøret – storstreik avverget

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Lønnsoppgjøret 2019

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ved kravoverleveringen. Nå er partene enige.

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

– I en tid med stor usikkerhet ute har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

– En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, sier NHO-sjefen.

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg.

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat som vi i fellesskap kan akseptere. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier Almlid.

– Reallønnen vil øke, samtidig som det er mulig for våre bedrifter å konkurrere med utlandet. Bedriftene er avhengige av å selge det de produserer. Dette gir grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser i bygd og by og har store ringvirkninger som tjener samfunnet.

Partene er enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: