Lønnsoppgjøret 2019: – Høye lønnstillegg for reiselivsbedriftene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

#005

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman

NHO Reiseliv er glad for at NHO og LO/YS ble enige og unngikk streik i lønnsoppgjøret, men understreker at de høye tilleggene kommer til å skape utfordringer for mange reiselivsbedrifter.

Etter å ha meklet 15 timer på overtid kom partene til enighet i årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,5 kroner til alle, og ytterligere 2,0 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg kommer et eget garantitillegg/lavlønnsordning for Riksavtalen på 1,75 kroner.

Krevende for bedriftene

Magne Kristensen

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

– Igjen er det gitt svært høye tillegg for vår næring sentralt. Dette er meget uheldig, vurdert opp mot næringens driftsmarginer, og i forbindelse med at det senere skal gjennomføres lokale forhandlinger, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv og medlem av NHOs forhandlingsutvalg.

– Vi synes det er bra at NHO og LO kom til enighet og dermed forhindret en storstreik, men det er ingen tvil om at såpass høye lønnstillegg vil være krevende for næringen, sier Kristensen.

Store lønnsutgifter

Han viser til at reiseliv er en arbeidsintensiv næring med 170.000 ansatte, hvor lønnsutgifter er en stor del av utgiftsbildet. Fire av ti utgiftskroner går til lønn i reiselivet, mens to av ti kroner går til lønn i en gjennomsnittlig norsk bedrift.

– Mange bedrifter er bekymret for fremtidsutsiktene, og det med god grunn. Reiseliv er svært konkurranseutsatt, og særlig mindre reiselivsaktører har få muligheter til å ta ut lønnsveksten i prisøkning, sier Kristensen.

Fallende optimisme

Driftsmarginene i reiselivsnæringen er dessuten synkende, viser en kartlegging utført av Menon Economics.  

– Allerede før lønnsoppgjøret så vi at det var fallende optimisme i næringen. Driftsmarginen for overnattingsbedrifter har vært synkende, og ligger nå på under 1 prosent. Gjennomsnittlig driftsmargin for alle næringer er 9,8 prosent, opplyser Kristensen.

– Vi har sett økt verdiskaping i bransjene, men når det gir tilsvarende økte utgifter, sitter bedriftene igjen med lite til investeringer, sier arbeidslivsdirektøren.

Han legger til at det er den samlede kostnadsveksten og bedriftens økonomiske situasjon som avgjør hvorvidt det er rom for lokale lønnstillegg.

– Med så høye sentrale tillegg vil jeg tro det for mange bedrifter vil være lite rom for lokale lønnstillegg, sier Kristensen.

Orienteringsmøter om lønnsoppgjøret

NHO og landsforeningene inviterer ledelsen og forhandlingsansvarlige i medlemsbedriftene til gratis orienteringsmøter om årets oppgjør. Her er møtedatoer og påmeldingslenke for hver enkelt region

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: