NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2019: Nå starter forhandlingene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Lønnsoppgjøret 2019

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v) og NHO-sjef Ole Erik Almlid tar hverandre i hånden som start på årets lønnsoppgjør. Foto: NHO

Med dette håndtrykket er lønnsforhandlingene mellom LO og NHO i gang.

– Norge trenger lønnsomme bedrifter for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Meldingen fra våre medlemmer er klar: Vi må styrke bedriftenes konkurranseevne gjennom årets oppgjør. Mye tyder på at det i år er rom for både reallønnsvekst og styrket konkurranseevne, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Sammendrag: Tariffoppgjøret 2019 - NHOs forhandlingsposisjon

Bakgrunnsnotat:  Norsk næringsliv foran mellomoppgjøret 2019

Mandag 11. mars kl. 13.00 startet årets lønnsforhandlinger. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der NHO forhandler med LO samlet for alle tariffavtalene. I et mellomoppgjør er det kun lønnsjusteringer det skal forhandles om.

Sjekkliste for lønnsoppgjøret: Dette må du vite som bedriftsleder.

NHOs representantskap har vedtatt følgende posisjon før årets oppgjør: 

  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor bli lavere enn lønnsveksten hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

Viktige datoer:

  • 11. mars: Kravoverlevering mellom partene
  • 14. mars: Frist for forhandlingsløsning
  • 30. - 31. mars: Eventuell mekling
Se også:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: